ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
                   
 
Stats Counter 
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งโรงเรียนธัญวิทย์ ยอดอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี2565
     ระดับประเทศ รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2565
โรงเรียนธัญวิทย์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ <คลิกเพื่อดูระเบียบการรับสมัคร> กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่มีผลคะแนนO-NETเต็ม 100 ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา2565
ขอแสดงความยินดีกับนร.ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ปี2565(รอบโครงการพิเศษ) กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผลการเรียนดีเด่นได้รับทุนการศึกษาจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2565
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมธรรมะวันศุกร
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.ac.th :: All Rights Reserved.