ภาพกิจกรรม
                   
 
Stats Counter 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปี2562 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาBUDO WARRIOR
เนื้อหาสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 (ประกาศเมื่อ 4/12/61)  กิจกรรมตลาดโรงเรียน ปี2561
 ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์ในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่10  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี2561
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่24 (ระดับจังหวัด)  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2561
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว เด็กเก่งธัญวิทย์ร่วมแข่งขันเต้นบัลเลต์ระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนO-NET เต็ม100 ปีการศึกษา2560  ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2561
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.