ภาพกิจกรรม
                   
 
Stats Counter 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปี2562 กิจกรรมวันเด็ก ปี2562
เนื้อหาสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 (ประกาศเมื่อ 4/12/61)  กิจกรรมกีฬาสี ปี2561
 ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์ในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่10  กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี2561
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่24 (ระดับจังหวัด)  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาBUDO WARRIOR
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว เด็กเก่งธัญวิทย์ร่วมแข่งขันเต้นบัลเลต์ระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนO-NET เต็ม100 ปีการศึกษา2560  ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2561
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.