ภาพกิจกรรม
                   
 
Stats Counter 
เนื้อหาสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี2562 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2562
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปี2562  พิธีไหว้ครู ประจำปี2562
 เด็กเก่งธัญวิทย์ได้ผลคะแนนรวม O-NET 5 อันดับแรก  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
เด็กเก่งธัญวิทย์ได้ผลคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน  รวมภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2561
รายชื่อนักเรียน"แข่งขันทักษะวิชาการ" ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา2561 กิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2561
รายชื่อนักเรียน"แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่68" ปีการศึกษา2561  ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2562
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.