ภาพกิจกรรม
                   
 
Stats Counter 
คนเก่งธัญวิทยได้อันดับ1โครงการ"ฝึกสมองประลองปัญญาPre-Test ม.1"รร.หอวังลาดพร้าว รวมภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2561
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปี2562  กิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2561
 คนเก่งธัญวิทย์ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก Pre-EP ม.1 รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
คนเก่งธัญวิทย์สร้างชื่อจากการสอบ Pre-SKN ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  กิจกรรมวันตรุษจีน ปี2562
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์ในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่10 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ป.3 ปี2562
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่24 (ระดับจังหวัด)  ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2561
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.