ภาพกิจกรรม
                   
 
Stats Counter 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปี2562 พิธีไหว้ครู ประจำปี2562
เด็กเก่งธัญวิทย์ได้ผลคะแนนรวม O-NET 5 อันดับแรก  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
 เด็กเก่งธัญวิทย์ได้ผลคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน  รวมภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2561
รายชื่อนักเรียน"แข่งขันทักษะวิชาการ" ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา2561  กิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2561
รายชื่อนักเรียน"แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่68" ปีการศึกษา2561 ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
คนเก่งธัญวิทยได้อันดับ1โครงการ"ฝึกสมองประลองปัญญาPre-Test ม.1"รร.หอวังลาดพร้าว  ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2562
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.