ภาพกิจกรรม
                   
 
Stats Counter 
เนื้อหาข้อสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ประกาศเมื่อ11/2/62) ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปี2562  กิจกรรมวันตรุษจีน ปี2562
 คนเก่งธัญวิทย์ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก Pre-EP ม.1 รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ป.3 ปี2562
คนเก่งธัญวิทย์สร้างชื่อจากการสอบ Pre-SKN ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  กิจกรรมวันเด็ก ปี2562
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์ในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่10 กิจกรรมกีฬาสี ปี2561
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่24 (ระดับจังหวัด)  ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2561
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.