ภาพกิจกรรม
                   
 
Stats Counter 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนO-NET เต็ม100 ปีการศึกษา2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ในรอบโครงการพิเศษ     บดินทรเทพยวรางกูร     
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนธัญวิทย์ที่ไปสร้างชื่อเสียงที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี พิธีไหว้ครูประจำปี2561
 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560 กิจกรรมตรุษจีน ประจำปี2561
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปี2561
โรงเรียนธัญวิทย์ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา2558 ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2560
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.