ภาพกิจกรรม
                   
 
Stats Counter 
เนื้อหาสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี2562 พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กเก่งธัญวิทย์ได้คะแนนเต็มจากการทดสอบNT
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปี2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2562
 เด็กเก่งธัญวิทย์ได้ผลคะแนนรวม O-NET 5 อันดับแรก  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่๑๐
เด็กเก่งธัญวิทย์ได้ผลคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2562
รายชื่อนักเรียน"แข่งขันทักษะวิชาการ" ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา2561 พิธีไหว้ครู ประจำปี2562
รายชื่อนักเรียน"แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่68" ปีการศึกษา2561  ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2562
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.