ภาพกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                   
 
Stats Counter 
   เนื้อหาข้อสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่1/59 (ประกาศเมื่อ 27/6/59)        ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี2559
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนO-NETเต็ม100 ปีการศึกษา2558        ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2559
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1(รอบโครงการพิเศษ)        ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี2559
    โรงเรียนธัญวิทย์รับมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงินO-NET ประจำปี 2557        ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา2559
    โรงเรียนธัญวิทย์ได้รับเกียรติบัตร O-NET ระดับเหรียญเงิน        ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ปี2559
    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ        ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน ปี2559
    อัพเดทรูปอาคารสระว่ายน้ำในร่มขนาดมาตรฐาน        กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.