ภาพกิจกรรม
                   
 
Stats Counter 
เนื้อหาข้อสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว     บดินทรเทพยวรางกูร     
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนO-NET เต็ม100 ปีการศึกษา2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ในรอบโครงการพิเศษ เด็กเก่งธัญวิทย์ร่วมแข่งขันเต้นบัลเลต์ระดับนานาชาติ
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี2561
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2560 ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2561
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ กิจกรรมธรรมะวันศุกร์
Copyright @ 2011 :: www.thunyawit.com :: All Rights Reserved.